แผนการดำเนินการ QA


แผนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2564
  - แผน QA ตามระบบ CUPT QA (EdPEx)
    1) file pdf
  2) file excel

ปีการศึกษา 2563
- แผน QA ตามระบบ CUPT QA (EdPEx)
    (upload 30 ก.ย. 64)


ปีการศึกษา 2560-2562

- แผน QA ตามระบบ CUPT QA (EdPEx)
(upload 30 เม.ย. 62)ปีการศึกษา 2560

1) แผนการดำเนินการ IQA ปีการศึกษา 2560 (EdPEx)
 (.xlsx ) หรือ (.pdf)
 (upload 10 ก.ค. 61)

2) แผนการดำเนินการ IQA ปีการศึกษา 2560
 (.xlsx )
หรือ (.pdf)
 แก้ไข 9 พ.ค. 2561ปีการศึกษา 2559

- แผนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 (แผนใหญ่)
  (.xlsx)
หรือ (.pdf)

- แผนการดำเนินการ IQA ปีการศึกษา 2559 จำแนกตามหน่วยงานสนับสนุน
 (.xlsx )
หรือ (.pdf)
 (upload 2 ก.พ. 60)แผน IQA จำแนกตามกิจกรรม (แผนย่อย)
 แผนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
   ปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกิจกรรม
  - ในรูป GanttChart  (.xlsx ) หรือ (.pdf)
   - ในรูปตาราง (.doc ) หรือ (.pdf)

 (upload 24 ม.ค. 60) ปีการศึกษา 2558

- แผนการดำเนินงาน QA ปีการศึกษา 2558
 (5 ก.พ. 59)

 - (ร่าง) แผนการดำเนินงาน QA ปี 2558 ในเบื้องต้น
 (29 ม.ค. 59)
 ปีการศึกษา 2557

- ระดับสถาบัน (pdf)/(.doc)
 - หรืออยู้ในรูป gantt_chart/(.xlsx )
 (ปรับแก้ไข วันที่ 16 ม.ค. 2558)
 ปีการศึกษา 2556

- ระดับหน่วยงาน (วันที่ 20 ธ.ค. 2556) ปีการศึกษา 2555

- ระดับสถาบัน (วันที่ 6 ก.พ. 2556)
- ระดับหน่วยงาน (แก้ไข ณ วันที่ 26 มี.ค. 2556) ปีการศึกษา 2554

- ระดับสถาบัน
- ระดับหน่วยงาน ปีการศึกษา 2553

- ระดับสถาบัน
- ระดับหน่วยงานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

แบบสำรวจ

รายการ เหมาะสม ปรับปรุง
1.เนื้อหาสาระ
2.ความทันสมัย
3.การสืบค้น
4.การออกแบบเว็บไซต์
5.อื่น ๆ
จำนวนผู้เข้าชม Website
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 0000
ผู้เข้าชมวันนี้ : 0000
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : 0000
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 0000
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 0000
เริ่มนับวันที่ เดือน ปี