รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกของ มทส ปี 2553


 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ปีการศึกษา 2553 ฉบับรับรอง

 


- รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ปีการศึกษา 2553 ฉบับรับรอง- มทส. ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม(พ.ศ. 2554-2558) จาก สมศ. เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2555


(ข้อมูล ณ วันที่ 3 ก.ย. 2556)

แบบสำรวจ

รายการ เหมาะสม ปรับปรุง
1.เนื้อหาสาระ
2.ความทันสมัย
3.การสืบค้น
4.การออกแบบเว็บไซต์
5.อื่น ๆ
จำนวนผู้เข้าชม Website
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 0000
ผู้เข้าชมวันนี้ : 0000
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : 0000
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 0000
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 0000
เริ่มนับวันที่ เดือน ปี