หัวข้อ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินภายในองค์กรด้วยเกณฑ์ TQA (TQA Internal Organization Assessment)”
วันที่เริ่ม
2020-07-20 เวลา 09:00:00
วันที่สิ้นสุด
2020-07-22 เวลา 16:30:00
รายละเอียด
โดย คุณณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์ ที่ปรึกษา สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ และ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ วันที่ 20-22 ก.ค. 2563 เวลา 09.00-16.30 น.
สถานที่
ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รูป
ไฟล์ pdfแบบสำรวจ

รายการ เหมาะสม ปรับปรุง
1.เนื้อหาสาระ
2.ความทันสมัย
3.การสืบค้น
4.การออกแบบเว็บไซต์
5.อื่น ๆ
จำนวนผู้เข้าชม Website
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 0000
ผู้เข้าชมวันนี้ : 0000
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : 0000
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 0000
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 0000
เริ่มนับวันที่ เดือน ปี