หัวข้อ
การอบรม "เกณฑ์ AUN-QA Overview (Version4) " โดย รศ. ดร. ภกญ.กัญคดา อนุวงศ์
วันที่เริ่ม
2021-03-08 เวลา 09:00:00
วันที่สิ้นสุด
2021-03-08 เวลา 16:30:00
รายละเอียด
วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom
สถานที่
โปรแกรม ZOOM
รูป
ไฟล์ pdfแบบสำรวจ

รายการ เหมาะสม ปรับปรุง
1.เนื้อหาสาระ
2.ความทันสมัย
3.การสืบค้น
4.การออกแบบเว็บไซต์
5.อื่น ๆ
จำนวนผู้เข้าชม Website
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 0000
ผู้เข้าชมวันนี้ : 0000
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : 0000
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 0000
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 0000
เริ่มนับวันที่ เดือน ปี