หัวข้อ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนเกณฑ์และแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0”
วันที่เริ่ม
2023-07-17 เวลา 09:00:00
วันที่สิ้นสุด
2023-07-17 เวลา 16:30:00
รายละเอียด
โดย รศ. ดร.รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์ และคณะ วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร มทส.
สถานที่
รูป
ไฟล์ pdfแบบสำรวจ

รายการ เหมาะสม ปรับปรุง
1.เนื้อหาสาระ
2.ความทันสมัย
3.การสืบค้น
4.การออกแบบเว็บไซต์
5.อื่น ๆ
จำนวนผู้เข้าชม Website
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 0000
ผู้เข้าชมวันนี้ : 0000
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : 0000
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 0000
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 0000
เริ่มนับวันที่ เดือน ปี