หัวข้อ
มทส. ร่วมกับ สป. อว. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เกณฑ์ EdPEx ฉบับปี 2567-2570”
วันที่เริ่ม
2024-01-22 เวลา 08:30:00
วันที่สิ้นสุด
2024-01-24 เวลา 17:00:00
รายละเอียด
วันที่ 22-24 มกราคม 2567 เวลา 08.30-17.00 น. (22-23 ม.ค. 67 : ผู้บริหาร/ 24 ม.ค. 67 : หน่วยงานสนับสนุน) ณ ห้องสุรนารี ชั้น 2 สุรสัมมนาคาร
สถานที่
ณ ห้องสุรนารี ชั้น 2 สุรสัมมนาคาร
รูป
ไฟล์ pdfแบบสำรวจ

รายการ เหมาะสม ปรับปรุง
1.เนื้อหาสาระ
2.ความทันสมัย
3.การสืบค้น
4.การออกแบบเว็บไซต์
5.อื่น ๆ
จำนวนผู้เข้าชม Website
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 0000
ผู้เข้าชมวันนี้ : 0000
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : 0000
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 0000
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 0000
เริ่มนับวันที่ เดือน ปี