ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมหลักสูตรของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมของ ทปอ. (หลักสูตร OBE, หลักสูตร AUN-QA Version 4, หลักสูตรพัฒนาผู้ประเมินฯ)

การอบรมผ่านโปรแกรม Zoom "เกณฑ์ AUN-QA Overview (Version 4)

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงกัญคดา อนุวงศ์ ในวันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-16.30 น.

คู่มือ EdPEx

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2563-2566

แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเกณฑ์ EdPEx ระดับสำนักวิชา ปีการศึกษา 2562

เอกสารแนบ 1 : แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ด้วยเกณฑ์ EdPEx (22 ธ.ค. 63)

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


แบบสำรวจ

รายการ เหมาะสม ปรับปรุง
1.เนื้อหาสาระ
2.ความทันสมัย
3.การสืบค้น
4.การออกแบบเว็บไซต์
5.อื่น ๆ
จำนวนผู้เข้าชม Website
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 0000
ผู้เข้าชมวันนี้ : 0000
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : 0000
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 0000
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 0000
เริ่มนับวันที่ เดือน ปี